Tietosuojaseloste

Päivitetty 1.3.2020

Asiakkaittemme tietosuoja on meille tärkeää ja haluamme toimia tietosuojaan liittyvissä asioissa mahdollisimman läpinäkyvästi. Olemme laatineet tietosuojakäytännön, jossa kerrotaan, miten keräämme, käytämme, luovutamme, siirrämme ja säilytämme asiakkaittemme tietoja.

Liidibotti käsittelee asiakkaidensa verkkosivustojen kautta kerättyjä henkilötietoja asiakassuhteen hoitoon, verkkopalvelujen kehittämiseen ja analysointiin sekä myyntiin ja markkinointiin.

Liidibotti rekisterinpitäjä:

VRethink Oy (Y-tunnus: 2771246-2)
Vapaudenkatu 8, 15110 Lahti
asiakaspalvelu@revulon.fi

Liidibotin rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja.

 • IP-osoite
 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Muu käyttäjän luovuttama data
 • Käyttäjän tekemät valinnat Liidibotissa

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Emme luovuta asiakkaiden verkkosivuilta kerättyjä henkilötietoja muille osapuolille, kuin asiaskasyritykselle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee Liidibotin salasanasuojatulla palvelimella EU:n alueella. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin on käyttöoikeudet vain määrätyillä henkilöillä, joilla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyn, joka haluaa tarkistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa joko sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@revulon.fi tai kirjeitse osoitteeseen Revulon, Vapaudenkatu 8, 15110 Lahti.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaan tai hänen oikeuksiaan.

Mikäli rekisterinpitäjä ei hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

Ylläkuvatut, riittävästi yksilöidyt korjauspyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjäle joko sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@revulon.fi tai kirjeitse osoitteeseen Revulon, Vapaudenkatu 8, 15110 Lahti.

Evästeet

Käytämme evästeitä voidaksemme varmistaa, että saat parasta mahdollista palvelua ja tarpeellista tietoa vieraillessasi liidibotti.fi-sivustolla. Evästeistä saamaamme tietoa käytämme sivujen käyttäjäystävällisyyden kehittämiseen ja voidaksemme antaa kävijöille kohdistettuja suosituksia. Käyttämällä sivustoa sallit evästeiden tallentamisen. Halutessasi voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksissa.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi (stored cookie) tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
  mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.